השירותים שלנו

ניהול ותיאום תכנון

 • הצגת הפן המקצועי מול הגורמים השותפים בפרויקט.
 • תכנון המתווה לאופן הקמת הפרויקט
 • ייעוץ בבחירת המתכננים והיועצים בפרויקט
 • כתיבת חוזים וניהול מו”מ מול המתכננים והיועצים
 • בדיקת חלופות שונות והתאמתם לצרכי המזמין.
 • הכנת אומדן תקציבי ראשוני
 • הכנת לוח זמנים ראשוני.
 • ליווי תהליך הרישוי וייצוג המזמין אל מול הרשויות השונות.
 • ריכוז אומדני המתכננים, בדיקתם אם מול האומדן הראשוני ועדכונו אם יש צורך בכך.
 • סיוע בקבלת היתרי בנייה.
 • ניהול ותאום ישיבות התכנון.
 • זיהוי והתרעה מפני כשלים תכנוניים.
 • הנחיית המתכננים והיועצים לגבי העדפותיו של המזמין.
 • התקשרויות לביצוע
 • שרותי מנהלה, הפצת המכרזים והתוכניות, זימון קבלנים למכרז, צילום תוכניות ועוד

פיקוח על הביצוע

 • ניהול ותאום התכנון לביצוע.
 • פיקוח על ביצוע העבודות באתר בהתאם לתכנון תוך אבטחת איכות הביצוע ווידוא התאמה לתוכניות ולמפרטים.
 • ניהול ישיבות תאום ביצוע.
 • מעקב אחר לוח זמנים.
 • בדיקת חשבונות ובקרה תקציבית.
 • טיפול בבעיות וחריגים במהלך הביצוע.
 • הפעלת מתכננים לביצוע פיקוח עליון באתר.
 • ניהול הביצוע – הינו שיטת הקמה של פרויקטים באמצעות  פיצול התקשרויות עם קבלנים מבצעים (בשונה מביצוע באמצעות קבלן מפתח). ניהול הביצוע מתבצע מול מס’ קבלני משנה והאחריות הכוללת לתיאום ביניהם היא על מנהל הביצוע.
 • ליווי עד טופס 4- רישום התיקונים וההשלמות הנדרשים מהקבלן, ריכוז תעודות נדרשות לקבלת האישור, ריכוז הדרישות של הוועדה המקומית.

תכנון מערכות אינסטלציה

 • הכנת נספח סניטרי הכולל-
 1. תכנון של מערכת הביוב, הדלוחין והניקוז תוך הקפדה על דרישות התקן הישראלי 1205 וההל”ת.
 2. תכנון של מערכת המים החיצונית אל המבנה תוך הקפדה על דרישות התקן הישראלי 1205 וההל”ת.
 3. קבלת אישור מהוועדה המקומית/ תאגיד.
 • הכנת תכניות עבודה הכוללות-
 1. תכנון מפורט של מערכת הביוב, הניקוז והדלוחין, ניקוז מזגנים, תיאום עם המתכננים השונים (קונסט’, מיזוג אוויר, אדריכלות וכו’),הכנת חתכים ופרטי ביצוע.
 2. תכנון של מערכת המים החיצונית אל המבנה, תכנון מערכות המים הפנימית, אפיון מערכת חימום המים הרלוונטית למבנה תיאום עם המתכננים השונים (קונסט’, מיזוג אוויר, אדריכלות וכו’),הכנת חתכים ופרטי ביצוע.
 • קבלת אישור ממשרד הבריאות.
 • קבלת אישור מאיגוד הערים ואיכות הסביבה.
 • הכנת סכמת מים לרשות הכבאות.
דילוג לתוכן